Ochrana soukromí

Informace podle §15 odst. 1 zák. č. 122/2013 o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

Provozovatelem internetového obchodu www.avenida.cz je společnost romiva, s.r.o. Banská Bystrica, IČ: 51698609, DIČ: 2120753921 (dále jen romiva, s.r.o).

romiva, s.r.o plně respektuje soukromí našich zákazníků, avšak pro vyřízení objednávky potřebujeme některé osobní údaje, které budou použity výhradně pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem.

romiva, s.r.o prohlašuje, že s osobními údaji zákazníků bude nakládat ve smyslu Zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů.

Před nakupováním v obchodě je třeba zaregistrovat se. Při registraci a nakupování je třeba poskytnout následující seznam osobních údajů o Vás:

  • jméno a příjmení, přesná adresa včetně země (resp. adresa, která má být uvedena na faktuře)
  • e-mailová adresa (slouží na Vaši identifikaci v systému a komunikaci s Vámi)
  • další firemní údaje (volitelné pro firmy, IČO, DIČ a DIČ)
  • volitelné další adresy (pokud si přejete doručit zásilku na jinou adresu než je fakturační)
  • volitelné telefonní číslo (pro rychlejší kontakt s Vámi)

V případě jednorázového nákupu registrace není nutná a je možné nakupovat i bez registrace.

Vaše údaje zpracováváme pro účely vybavení a doručení Vaší objednávky, případně informování o akcích, novinkách a slevách. Tyto údaje jsou také nutné pro náš účetní a fakturační systém. Údaje jsou uchovávány v chráněné databázi na našem serveru, abyste je nemuseli nanovo zapisovat při každé návštěvě. Své údaje a další nastavení můžete kdykoli změnit resp. aktualizovat prostřednictvím e-mailu nebo po přihlášení do svého účtu. V případě, že si přejete zrušit svou registraci, požádejte nás o to e-mailem. Vaše konto bude deaktivováno.

Vaše osobní údaje získáváme v rozsahu nezbytném pro splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy v souladu s §10 odst. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů bez souhlasu dotčené osoby. Vy nám poskytujete tyto údaje dobrovolně za účelem splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s námi. Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy a všeobecných obchodních podmínek.

Osobní údaje získané za účelem informování o akcích, novinkách a slevách zpracováváme v souladu s § 11 zák. č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Při nákupu nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem informování o akcích, novinkách a slevách zaškrtnutím políčka "Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů" na dobu neurčitou. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat písemnou formou, souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení.

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňují, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky. Jsou to zejména doručování - v rozsahu jméno, příjmení, adresa pro doručování, telefonní číslo, a v případě potřeby i celkovou cenu objednávky.

V souladu s § 28 zákona máte právo požadovat informaci o zpracování vašich osobních údajů, a seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, právo na likvidaci osobních údajů, pokud účel jejich zpracování skončil , právo na základě písemné žádosti namítat vůči zpracovávání svých osobních údajů pro účely přímého marketingu bez svého souhlasu a žádat jejich likvidaci. Vy jste povinen poskytnout nám jen pravdivé osobní údaje. Za nepravdivost osobních údajů odpovídá ve smyslu §16 odst. 1 zák. č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ten, kdo je do informačního systému poskytl.

Vaše osobní údaje budou neprodleně smazány po skončení původního účelu zpracování v plném rozsahu.

Vyhrazujeme si právo odstoupit od záruky bezpečného nakládání s Vašimi osobními údaji v případě napadení serveru neznámým pachatelem - hackerem. V takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.