Obchodní podmínkyy

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") jsou vydány:

romiva, s. r. o.
IČO: 51698609
DIČ: 2120753921
neplatce DPH

se sídlem:
Gorkého 21, 974 04 Banská Bystrica, Slovensko
zapsané u Okresního soudu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34248/S
kontaktní údaje: email: info@ravenida.cz, telefón: +421907806323
(dále jen "provozovatel")

 • Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen "kupující") prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupného na internetové adrese www.avenida.cz.
  (dále jen "internetový obchod"). 
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě má ​​přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 • Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v slovenském jazyce.

2. Pojmy

Spotřebitelská smlouva - je kupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel, který nemohl individuálně ovlivnit obsah dodavatelem předem připraveného návrhu na uzavření smlouvy

Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy kupujícímu t.j. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Obchodní podmínky - smluvní ustanovení dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující v momentu odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že před uskutečněním své objednávky se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí.

3. Odstoupení od smlouvy - storno

V souladu s ustanovením § 12 odst. 1 c. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. V případě, že spotřebitel využije právo na odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě bere na vědomí, že dodavatel je oprávněn požadovat náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Při objednávkách, které byly stornovány až po jejich zaslání, je spotřebitel povinen uhradit při další objednávce náklady za dopravu v plné částce. Spotřebitelům se zasílá balík až po zaplacení za balík předem (převodem peněz na bankovní účet dodavatele).

Odstoupením od smlouvy jsou si strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. V případě, že spotřebitel již převzal objednané zboží, je povinen jej vrátit v originálním nepoškozeném balení. V případě, že spotřebitel vrátí objednané zboží poškozené, částečně spotřebovaný resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, ve kterém byl prodávajícím odeslán, bere na vědomí, že prodávající je oprávněn si takto vzniklou škodu, kterou je prodávající povinen prokázat, uhradit z částky, která byla uhrazena spotřebitelům za objednané zboží. Spotřebitel je zároveň povinen v odstoupení od smlouvy uvést kontaktní údaje a číslo účtu, na který má být uhrazena částka za objednané zboží poukázána ze strany prodávajícího. Prodávající se zavazuje uhradit zaplacenou částku resp. částku sníženou o vzniklou škodu neprodleně po vrácení objednaného zboží.

4. Reklamační řád (odpovědnost za chyby, záruka, reklamace)

Záruka na výrobky platí na základě expiračních dat uvedených na výrobcích. Prodejce odpovídá za vady výrobku, který mě zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Při uplatňování reklamace spotřebitel musí s reklamací seznámit prodejce. O vyhodnocení reklamace je spotřebitel telefonicky kontaktován prodejcem. Reklamaci je možné uplatnit poštou.

5. Platební podmínky

V internetovém obchodě www.avenida.cz může kupující uhradit kupní cenu za objednávku následujícími způsoby:
 

 • na dobírku - nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží zaplatíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli, kurýrovi nebo na poště. Dobírka je již započtena v ceně dopravy, proto neplatíte za dobírku žádné další poplatky.
 • bankovním převodem - po přijetí Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Za zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet vedený v OTP bance. Převod peněz zvykne trvat mezi různými bankami přibližně 2 dny. Po přijetí platby na náš bankovní účet Vám odesíláme zboží s tím, že Vás informujeme o termínu, kdy zásilka dorazí. Balík se expeduje až po obdržení platby na účet prodejce.
 • Platební / kreditní karta - bezpečná online platba platební / kreditní kartou přes platební bránu PayPal. PayPal je platební brána díky které mají klienti kterékoliv banky vlastnící platební kartu VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro nebo Diners Club možnost platit ve virtuálních obchodních domech. Po zaplacení kartou dostáváme ihned notifikaci o proběhlé transakci a zboží expedujeme bez čekání připsání prostředků na účet.
 • Online cez platební bránu GoPay 
  je moderní, rychlý, český, internetový platební systém s vysokou úrovní bezpečnosti, který je schválený a dozorovaný Českou národní bankou (ČNB) . Díky tomuto systému Vám přinášíme možnost využití ektronické peněženky a veškerých nejpopulárnějších platebních metod na českém internetu v rámci jediného uživatelského rozhraní. GoPay je partnerem vaší platby se zárukou důvěryhodného a bezpečného platebního prostředí. z www.avenida.cz.

 

6. Dodací podmínky

Dodací lhůta začíná běžet dnem přijetí závazné objednávky, která obsahuje všechny potřebné údaje pro její vyřízení. V případě pokud zboží neumíme dodat kompletně podle objednávky (není skladem některé zboží v objednaném počtu) informujeme o tom zákazníka telefonicky / e-mailem. V takovém případě Vám bude objednávka vyexpedována až po odsouhlasení o změně stavu objednávky u zákazníka. Faktura za objednávku je zasílána spolu se zbožím.

 • kurýr - doručení zásilky do 24 hodin během pracovních dnů, při objednávkách uskutečněných do 12.00 hod. (Objednávky přijaté po 12.00 hod. Jsou expedovány následující pracovní den). Zákazník, který si zvolí tento typ dopravy, by se měl v době doručení zdržovat na adrese, kterou uvedl v objednávce (je to nejvhodnější způsob dopravy v případě, pokud si přejete doručit zásilku do zaměstnání). V případě, že Vás nezastihne kurýr společnosti Geis na dodací adrese, bude Vás telefonicky kontaktovat a dohodne se s Vámi na dalším postupu. Kurýrní společností jsou zasílány balíky do 49kg. Při objednávkách s převyšujícím hmotností balíku si prodejce vyhrazuje právo změny cen za dopravu dle ceníku kurýrní společnosti a vzniklých nákladů.

 

 • Zásilkovna -  Zásilkovna je široká dodavatelská síť s více než 1 600 výdejními místy v ČR, na která si můžete nechat doručit objednané zboží snadno, levně a rychle.

 

7. Ceny

Všechny ceny uvedené na stránkách jsou konečné, a bez dalšího navýšení. Provozovatel stránky si vyhrazuje právo na změnu cen v případě neoprávněného zásahu do obsahu nebo v případě změny cen u dodavatele. Konečná cena pro kupujícího je uvedena v potvrzení objednávky.

8. Slevy a dárkové poukázky

V případě, že sleva nebo slevový kupón bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmietnuť.V takovém případě je klient informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy, či uplatněného kuponu .Pravidlá a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo k slevě (formou psané informace) nebo je u slevy uveden odkaz na webových stránkách, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány.

9. Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.avenida.cz, uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti jakémukoliv zneužití. Tato data uchováváme na serverech, které jsou v našem vlastnictví a jsou umístěny v prostorách společnosti. Servery nejsou připojeny do veřejné internetové sítě, takže nemůže dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou. Vaše osobní údaje, které uvedete při nákupu jsou naprosto důvěrné a v žádném případě nebudou poskytnuty třetím stranám. Osobní údaje budou použity pouze pro nezbytné úkony spojené s vybavením objednávky a posíláním informačních e-mailů obchodu avenida.cz (akce, novinky, ...). Na písemnou žádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány a nebudou se dále zpracovávat.

10. Závěrečná ustanovení

Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Zákazník může stornovat svou objednávku do 12: 00h (dopoledne) následujícího pracovnéího dne. Jednotlivé technické kroky směřující k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli známé z vlastního procesu uskutečnění objednávky. Kupující má možnost opravovat chyby, které vznikly při zadávání dat před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky umožňují spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci. Kupující odesláním objednávky dává souhlas se zpracováním údajů dle zákona č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Obchodní podmínky platí od 21.8.2019